Przetważanie danych
wstecz


Obowiązek Informacyjny RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Maxel M. Ostrycharz, J. Dubas, R. Dubas Spółka Jawna z siedzibą w Wieruszowie, ul. Dąbrowskiego 42/21, 98-400 Wieruszów, NIP: 997-008-89-16 jest w/w spółka (zwana dalej: „Administratorem”).

Administrator informuje, że:

Państwa (Pani, Pana) dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie internetowym, w okresie rękojmi/gwarancji oraz w okresie rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Państwa (Panią, Pana) konta w sklepie internetowym. Jeżeli dokonują Państwo (Pan, Pani) transakcji bez zakładania konta w sklepie internetowym wówczas dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie internetowym, w okresie rękojmi/gwarancji oraz w okresie rozpatrywania reklamacji.

  • Przysługuje Państwu (Pani, Panu) prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia na inny podmiot.
  • Przysługuje Państwu (Pani, Panu) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • Przysługuje Państwu (Pani , Panu) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, gdy uznają Państwo (Pani, Pan), iż przetwarzanie dotyczących Państwa (Pani, Pana) danych osobowych narusza przepisy prawa – szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://giodo.gov.pl/579
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach sklepu internetowego. Założenie konta w sklepie internetowym bądź złożenie zamówienia bez zakładania konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywaniem danych osobowych. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach sklepu internetowego.
Państwa (Pani, Pana) dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Państwa (Pani, Pana) potrzeb i zainteresowań, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane; Dane kontaktowe Administratora – adres e-mail: mariusz@maxel.net.pl.
MAXEL Sp.J.
Dąbrowskiego 42/21 (budynek tudor), 98-400 Wieruszów
tel./fax (62) 783 12 19, 607 984 695
biuro@maxel.net.pl


informacje dot. RODO - więcej
© copyright - MaxeL 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: WEBMOTION